KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Popis: Muzeum elektroenergetiky v Havlíčkově Brodě.
Muzeum elektroenergetiky v Havlíčkově Brodě.
Autor / zdroj: Šárka Lapáčková Beránková

Muzeum elektroenergetiky představuje exponáty týkající se historie a vývoje energetiky od samých počátků

HAVLÍČKŮV BROD

V objektu společnost ČEZ Distribuce naleznete Muzeum energetiky. Historická expozice byla otevřena v roce 2018 a představuje zájemcům exponáty týkající se historie a vývoje energetiky od samých počátků.

V Havlíčkově Brodě, v objektu společnosti ČEZ Distribuce v Ledečské ulici, najdete neobvyklé muzeum, ve kterém máte možnost vrátit se v čase a zamyslet se nad vývojem energetiky. Vystavené přístroje přibližují důmyslné vynálezy a ukazují práci našich předků, kteří si i ve své době uvědomovali důležitý přínos elektrického proudu v období vědecko-technické revoluce. Veličina, která změnila svět , tím, že přinesla překotný vývoj především v průmyslové výrobě, a stala se každodenní součástí našeho života, si jistě patřičnou pozornost zaslouží.

Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky – informace o vynálezcích v oboru elektřiny, dokumentaci z počátků elektrifikace, unikátní fotografie přibližující vývoj výstavby elektrických vedení a historické dopravní prostředky na elektřinu, staré plakáty, historické spotřebiče, elektroměry, měřicí přístroje či ochranné a pracovní pomůcky. Najdete tu i mapy elektrifikace regionu a historická zařízení rozvoden a elektráren. Některé exponáty jsou staré i 100 let. Muzeum mohlo být zpřístupněno veřejnosti především díky nadšení dlouholetých zaměstnanců energetiky

Energie z pohledu historie jistě zaujme spoustu nadšenců a právě zde mohou vidět jedinečné exponáty související právě s vývojem elektroenergetiky. 

Expozice je přístupná v kteroukoliv dobu po domluvě se správcem. Vstup mají všichni zdarma.


Expozice
Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky, z vystavených exponátů stojí za zmínku:
- informace  o vynálezcích elektřiny
- historická technická dokumentace o počátcích elektrifikace
- fotografická expozice přibližující vývoj výstavby vedení
- fotografická expozice o používaných dopravních prostředcích a mechanizaci
- historické bezpečnostní plakáty
- historické spotřebiče a instalační přístroje
- historické elektroměry , ochrany vedení , měřící přístroje
- fotodokumentace o likvidaci poruchových stavů (námrazy, kalamity,...)
- historické předpisy
- ochranné a pracovní pomůcky
- historické mapy elektrifikace regionu
- historická zařízení rozvoden a elektráren

Autor / zdroj: Šárka Lapáčková Beránková

DALŠÍ ČLÁNKY

Divadlo Scéna vytváří pro vás a vaše děti pohádky on-line

Divadlo Scéna vytváří pro vás a vaše děti pohádky on-line. Když se nemůžete potkat v divadle, tak se vám divadelníci snaží přiblížit aspoň takto na dá

Připraveno dalších 2349 smluv na výměnu starých kotlů

Rada Kraje Vysočina tento týden schválila poskytnutí dotace na výměnu starých kotlů. Pozitivní zpráva dorazí k 2349 žadatelům, kteří požádali o dotaci

Ve Světlé nad Sázavou vyhlásí nejlepší sportovce města roku 2019

Ve čtvrtek 20. února 2020 jsou občané města srdečně zváni do kinosálu Společenského domu, kde budou od 17 hodin slavnostně oceněni nejlepší sportovci

DNES SE STALO

POZVÁNKA OBRAZEM