AKTUÁLNĚ / Společnost

Hasiči z Havlíčkova Brodu budou číst malým pacientům

HAVLÍČKŮV BROD

Profesionální hasiči z Havlíčkova Brodu navštíví malé hospitalizované pacienty a zpříjemní jim pobyt v nemocnici pohádkou na dobrou noc z knihy, kterou jim vybrali ti nejpovolanější – knihovníci z Krajské knihovny Vysočiny.

Společným projektem se výše uváděné subjekty rozhodly podpořit projekt Celé Česko čte dětem a také upozornit na Březen - měsíc knihy. Zároveň chtějí rodiče motivovat k pravidelnému čtení knížek dětem a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici.

Čtení se uskuteční dne 20. a 25. března 2014 od 18.15 hod. na dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Práce hasiče a zdravotníka jsou velice fyzicky i psychicky náročné profese. Doma jsou to však také tátové a mámy od rodin, kteří se věnují svým dětem – třeba právě čtením pohádky či vyprávěním příběhů ze života. I pro ně samotné je čtení knih adekvátním odpočinkem. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Zároveň nám dává šanci trávit společné chvíle příjemně a uvědomit si, jak jsou vzácné.

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. se soustavně snaží vymýšlet aktivity, kterými zpestřuje dětem a jejich rodičům pobyt v nemocnici. Kromě canisterapie, návštěv Zdravotního klauna, výstav a koncertů, bude toto čtení na dobrou noc první vlaštovkou, na kterou by rádi navázali. Zvát si ke čtení do budoucna chtějí i sportovce, herce a významné osobnosti Kraje Vysočina.

Projekt Celé Česko čte dětem! má za cíl podporovat emocionální (psychické, myšlenkové a morální) zdraví dětí a mládeže. Je prokazatelné, že pravidelné čtení:

* se podílí na emočním rozvoji dítěte;
* učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;
* rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;
* formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;
* rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;
* je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci prokázali, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Autor / zdroj: Petra Černo

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.