AKTUÁLNĚ / Společnost

12.3.2014

Hasiči z Havlíčkova Brodu budou číst malým pacientům

HAVLÍČKŮV BROD

Profesionální hasiči z Havlíčkova Brodu navštíví malé hospitalizované pacienty a zpříjemní jim pobyt v nemocnici pohádkou na dobrou noc z knihy, kterou jim vybrali ti nejpovolanější – knihovníci z Krajské knihovny Vysočiny.

Společným projektem se výše uváděné subjekty rozhodly podpořit projekt Celé Česko čte dětem a také upozornit na Březen - měsíc knihy. Zároveň chtějí rodiče motivovat k pravidelnému čtení knížek dětem a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici.

Čtení se uskuteční dne 20. a 25. března 2014 od 18.15 hod. na dětském oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Práce hasiče a zdravotníka jsou velice fyzicky i psychicky náročné profese. Doma jsou to však také tátové a mámy od rodin, kteří se věnují svým dětem – třeba právě čtením pohádky či vyprávěním příběhů ze života. I pro ně samotné je čtení knih adekvátním odpočinkem. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Zároveň nám dává šanci trávit společné chvíle příjemně a uvědomit si, jak jsou vzácné.

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. se soustavně snaží vymýšlet aktivity, kterými zpestřuje dětem a jejich rodičům pobyt v nemocnici. Kromě canisterapie, návštěv Zdravotního klauna, výstav a koncertů, bude toto čtení na dobrou noc první vlaštovkou, na kterou by rádi navázali. Zvát si ke čtení do budoucna chtějí i sportovce, herce a významné osobnosti Kraje Vysočina.

Projekt Celé Česko čte dětem! má za cíl podporovat emocionální (psychické, myšlenkové a morální) zdraví dětí a mládeže. Je prokazatelné, že pravidelné čtení:

* se podílí na emočním rozvoji dítěte;
* učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;
* rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;
* formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;
* rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;
* je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci prokázali, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Autor / zdroj: Petra Černo

DALŠÍ ČLÁNKY

Ve Světlé nad Sázavou vyhlásí nejlepší sportovce města roku 2019

Ve čtvrtek 20. února 2020 jsou občané města srdečně zváni do kinosálu Společenského domu, kde budou od 17 hodin slavnostně oceněni nejlepší sportovci

Havlíčkův Brod ožije Masopustním jarmarkem

Oblastní charita Havlíčkův Brod a Mateřské centrum Zvoneček pořádají ve spolupráci s Folklorním souborem Kalamajka a Havlíčkobrodskou dechovkou Masopu

Poznáte a znáte okouzlující města a městečka České republiky? Zahrajte si rozvernou hru o krásných městech

Poznáte a znáte okouzlující města a městečka České republiky? Zahrajte si rozvernou hru o krásných městech naší krásně země, kterou pořádá Sdružení hi

DNES SE STALO

HISTORIE27. února 1784

po silné oblevě postihla Prahu velká povodeň, která dosáhla vrcholu 28. 2., kdy na Staroměstském náměstí bylo 30 cm vody.

VESMÍR27. února 827

byl zaznamenaný 15. průlet Halleyovy komety.

POZVÁNKA OBRAZEM